از نام کاربری و رمز عبور در شبکه داخلی استفاده نمایید.